• Service & garantie

Service & garantie

De service voor onze spa baden wordt verleend door Sunpa Service Nederland verder aangeduid als SSN. Deze firma draagt tevens zorg voor het vervoer en de installatie van de spa. SSN zal tevens eventuele storingen afhandelen.

Op de website van SSN vindt u een formulier om een storing aan te melden. Meer informatie vindt u op de website van Sunpa Service Nederland, te vinden op www.spas-service.nl.

Wij verlenen vanaf de datum van installatie een garantie van 5 jaar op de kuip, 2 jaar op de omkasting, 2 jaar op alle elektrische en technische onderdelen zoals de pompen, jets, slangen, leds, besturingsunit etc. en 1 jaar op de heater en de ozonator. U kunt bij SSN naast de gebruikelijke fabrieksgarantie een extra servicecontract afsluiten.

Op het moment van installeren zal SSN u hierover volledig informeren. De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt zoals omschreven in onderstaande disclaimer. Lees deze door voordat u gebruik maakt van de spa.

Disclaimer

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper.

Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de spa of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt.

De eigenaar van een spa bubbelbad van Sunspa is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de spa verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de spa voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

Hiertoe behoren o.a.: gebruik van de spa dat niet bestemd is voor privédoeleinden; gebruik van de spa bubbelbad waarbij de watertemperatuur boven het maximum bereik stijgt; schade als gevolg van een vuil, verstopt of verkalkt filter; schade veroorzaakt door trichloor- en zuurhoudende vloeistoffen of ander ongeschikte onderhoudsproducten; schade aan de kuip of onderdelen van de spa veroorzaakt door een verkeerd wateronderhoud; schade veroorzaakt door vorst; schade veroorzaakt aan de kuip door een lege spa zonder afsluiting in de zon te laten staan.

De leverancier of de verkoper is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, onder welke omstandigheden dan ook.