Service & garantie

De service voor uw jacuzzi of zwemspa wordt verleend door eigen service monteurs. Elke Sunspa vestiging heeft hiervoor eigen ervaren service monteurs in dienst.

Mocht u onverhoopt problemen ondervinden aan uw jacuzzi dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met de showroom waar u de jacuzzi heeft aangekocht. Hier vindt u de contactgegevens van alle Sunspa showrooms terug.

Wij verlenen vanaf de datum van installatie een garantie van 5 jaar op de kuip, 2 jaar op de omkasting, 2 jaar op alle elektrische en technische onderdelen zoals de pompen, jets, slangen, leds, besturingsunit etc. en 1 jaar op de heater en de ozonator.

De garantie vervalt wanneer één of meerdere onderdelen kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt zoals omschreven in onderstaande disclaimer. Lees deze door voordat u gebruik maakt van de spa.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Disclaimer

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper.

Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de jacuzzi of een onderdeel ervan, of die het besturingssysteem onveilig maakt. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt.

De eigenaar

De eigenaar van een jacuzzi van Sunspa is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de jacuzzi verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de jacuzzi voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

Hiertoe behoren o.a.: gebruik van de jacuzzi dat niet bestemd is voor privédoeleinden; gebruik van de jacuzzi waarbij de watertemperatuur boven het maximum bereik stijgt; schade als gevolg van een vuil, verstopt of verkalkt filter; schade veroorzaakt door trichloor- en zuurhoudende vloeistoffen of ander ongeschikte onderhoudsproducten; schade aan de kuip of onderdelen van de jacuzzi veroorzaakt door een verkeerd wateronderhoud; schade veroorzaakt door vorst; schade veroorzaakt aan de kuip door een lege spa zonder afsluiting in de zon te laten staan.

De leverancier of de verkoper is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, onder welke omstandigheden dan ook.